32 Sa gayo'y umahon si David doon, at pati ng kaniyang dalawang asawa, si Ahinoam na taga Jezreel, at si Abigail na asawa ni Nabal, na taga Carmelo. 17 ... Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible) Loading... Unsubscribe from Rosemarie Calabro? 2 Samuel 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At nangyari, pagkatapos nito, na nagusisa si David sa Panginoon, na nagsasabi, Aahon ba ako sa alinman sa mga bayan ng Juda? 2 23 At nagsiparoon ang mga lalake ng Juda, at kanilang pinahiran ng langis doon si David upang maging hari sa sangbahayan ng Juda. 1 Samuel 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At si Ana ay nanalangin, at nagsabi: Nagagalak ang aking puso sa Panginoon; Ang aking sungay ay pinalaki ng Panginoon; Binigyan ako ng bibig sa aking mga kaaway; Sapagka't ako'y nagagalak sa iyong pagliligtas. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 2 After this David () inquired of the Lord, “Shall I go up into any of the cities of Judah?”And the Lord said to him, “Go up.” David said, “To which shall I go up?” And he said, “To () Hebron.” 2 So David went up there, and () his two wives also, Ahinoam of Jezreel and Abigail the widow of Nabal of Carmel. 22 Inawit ni David ang awit na ito para kay Yahweh nang araw na iniligtas siya ni Yahweh mula sa kamay ng kanyang mga kaaway at sa kamay ni Saul. 2 Samuel 1. Pagdating doon ay sinabi niya, “Sa isang lunsod ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y dukha. 1 Again, David gathered together all the chosen men of Israel, thirty thousand. 2 Samuel 2:15 - 22 At si Abner na anak ni Ner, at ang mga lingkod ni Is-boseth na anak ni Saul, ay nangapasa Gabaon mula sa Mahanaim. Showing page 1. 2 Samuel 7:12-17 New International Version (NIV) 12 When your days are over and you rest with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish his kingdom. At nagsiparoon ang mga lalake ng Juda, at kanilang pinahiran ng langis doon si David upang maging hari sa sangbahayan ng Juda. 27 Why does Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making bread. 4 1 And again the anger of the LORD was kindled against Israel, and he moved David against them to say, Go, number Israel and Judah. And he said, Unto Hebron. 1 Nang magbalik si David buhat sa matagumpay na pakikidigma laban sa mga Amalekita, tumigil siya ng dalawang araw sa Ziklag. She came to him, and he slept with her 1 Votes. 15 10 Sa gayo'y umahon si David doon, at pati ng kaniyang dalawang asawa, si Ahinoam na taga Jezreel, at si Abigail na asawa ni Nabal, na taga Carmelo. At si Abner at ang kaniyang mga lalake ay nagdaan buong gabi sa Araba; at sila'y nagsitawid ng Jordan, at nagsidaan sa buong Bitron, at nagsidating sa Mahanaim. At ngayon nawa'y pagpakitaan kayo ng Panginoon ng kagandahang loob at katotohanan: at ako naman ay gaganti sa inyo nitong kagandahang loob, sapagka't inyong ginawa ang bagay na ito. 2 Samuel 5:2 - Sa panahong nakaraan nang si Saul ay hari sa amin, ikaw ang naglalabas at nagpapasok sa Israel: at sinabi ng Panginoon sa iyo: Ikaw ay magiging pastor ng aking bayang Israel: at ikaw ay magiging prinsipe sa Israel. At hinawakan sa ulo ng bawa't isa sa kanila ang kaniyang kaaway, at isinaksak ang kaniyang tabak sa tagiliran ng kaniyang kaaway; sa gayo'y nangabuwal sila na magkakasama: kaya't ang dakong yaon ay tinatawag na Helcath-assurim na nasa Gabaon. 4 When Ish-Bosheth son of Saul heard that Abner had died in Hebron, he lost courage, and all Israel became alarmed. 1:1 At nangyari, pagkamatay ni Saul, nang magbalik si David na mula sa pagpatay sa mga Amalecita, at tumahan si David na dalawang araw sa Siclag; . Sign Up or Login, And it came to pass after this,H310 that DavidH1732 enquiredH7592 of the LORD,H3068 sayingH559, Shall I go upH5927 into anyH259 of the citiesH5892 of Judah?H3063 And the LORDH3068 saidH559 unto him, Go upH5927. Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. Read 2 Samuel 2 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 2 Samuel 2 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska 2 Samuel 14 King James Version (KJV). At sinabi ni Joab, Buhay ang Dios, kung hindi mo sana sinalita ay tunay nga na umalis disin ang bayan sa kinaumagahan, o sinundan man ng sinoman ang bawa't isa sa kaniyang kapatid. Si Is-boseth na anak ni Saul ay may apat na pung taon nang siya'y magpasimulang maghari sa Israel, at siya'y naghari na dalawang taon. 1 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) : 1 At ang galit ng Panginoon ay nagalab uli laban sa Israel, at kaniyang kinilos si David laban sa kanila, na sinabi, Ikaw ay yumaon, iyong bilangin ang Israel at Juda. Romans 15:6. Who is the woman mentioned in Revelation 12:1? ni Yahweh kay David ang propetang si Natan. At ang mga anak ng Benjamin ay nagpipisan sa likuran ni Abner, at nagisang pulutong, at nagsitayo sa taluktok ng isang burol. Sa gayo'y hinipan ni Joab ang pakakak, at ang buong bayan ay tumigil, at hindi na hinabol ang Israel, o sila man ay lumaban pa. 29 The woman was very beautiful, 3 and David sent someone to find out about her. Sinulat ang aklat pagkatapos ng 960 B.C. And DavidH1732 saidH559, Whither shall I go upH5927? At sinabi ng Panginoon sa kaniya, Umahon ka. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Samuel, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible 2 Samuel 7 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At nangyari nang ang hari ay tumahan sa kaniyang bahay, at binigyan siya ng Panginoon ng kapahingahan sa lahat niyang mga kaaway sa palibot, 2 Na sinabi ng hari kay Nathan na propeta: Tingnan mo ngayon ako'y tumatahan sa isang bahay na sedro, nguni't ang kaban ng Dios ay nanahanan sa loob ng mga tabing. 2 Pinangunahan # Exo. 2 Samuel 2 New King James Version (NKJV) David Anointed King of Judah. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: (John 3:16-18). Have your personal Bible every day on your phone! What are some things we can learn from Joseph's faith (the husband of Mary)? 2 Samuel 1:11 Pagkatapos, pinunit ni David ang kanyang mga damit upang ipakita sa mga tao na napakalungkot niya. At bumalik si Joab na humiwalay ng paghabol kay Abner: at nang kaniyang mapisan ang buong bayan, nagkulang sa mga lingkod ni David ay labing siyam na lalake at si Asael. This app offers the best version of the Holy Bible in Tagalog: Ang Dating Biblia (ADB), written in classical Tagalog and published in 1905. 2 Samuel 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang magkagayo'y naparoon ang lahat ng mga lipi ng Israel kay David sa Hebron, at nagsipagsalita, na nagsisipagsabi, Narito, kami ay iyong buto at iyong laman. 18 David Anointed King of Judah 2 Samuel 2. 7. How can I avoid keeping grudges against someone? 0 Comments Read Now . 16 13 At nangyari, pagkatapos nito, na nagusisa si David sa Panginoon, na nagsasabi, Aahon ba ako sa alinman sa mga bayan ng Juda? 2 One evening David got up from his bed and walked around on the roof of the palace. • hindi mo ba nalalaman na magkakaroon ng kapaitan sa katapusan? 31 1 At sinabi ni David, May nalalabi pa ba sa sangbahayan ni Saul, upang aking mapagpakitaan ng kagandahang loob dahil kay Jonathan? 2 At may isang lingkod sa sangbahayan ni Saul na nagngangalang Siba, at kanilang tinawag siya sa harap ni David; at sinabi ng hari sa kaniya, Ikaw ba'y si Siba? At ang mga anak ng Benjamin ay nagpipisan sa likuran ni Abner, at nagisang pulutong, at nagsitayo sa taluktok ng isang burol. And he saidH559, Unto Hebron.H2275, To Get the full list of Strongs: 2 Samuel 2:13 - At si Joab na anak ni Sarvia, at ang mga lingkod ni David ay nagsilabas, at sinalubong sila sa siping ng tangke sa Gabaon; at sila'y naupo, na ang isa'y sa isang dako ng tangke, at ang isa'y sa kabilang dako ng tangke. 14 Now Joab the son of Zeruiah perceived that the king's heart was toward Absalom. Ngayon nga, magsilakas nawa ang inyong mga kamay, at kayo nawa'y maging matatapang: sapagka't patay na si Saul na inyong panginoon, at pinahiran ng langis naman ako ng sangbahayan ni Juda upang maging hari sa kanila. To Get the Full List of Definitions: 1 At pagkatapos nito ay nangyari na sinaktan ni David ang mga Filisteo at mga pinasuko: at kinuha ni David ang Metheg-amma sa kamay ng mga Filisteo.. 2 At kaniyang sinaktan ang Moab, at sinukat niya sila ng tali, na pinahiga sila sa lupa; at kaniyang sinukat ng dalawang tali upang patayin, at ng isang buong tali upang buhayin. At sinabi ni David, Saan ako aahon? At kaniyang ginawa siyang hari sa Galaad, at sa mga Asureo, at sa Jezreel, at sa Ephraim, at sa Benjamin, at sa buong Israel. 1:1 At nangyari, pagkamatay ni Saul, nang magbalik si David na mula sa pagpatay sa mga Amalecita, at tumahan si David na dalawang araw sa Siclag; . Footnotes. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. 2 Samuel 21:8 Two Hebrew manuscripts, some Septuagint manuscripts and Syriac (see also 1 Samuel 18:19); most Hebrew and Septuagint manuscripts Michal; 2 Samuel 21:16 That is, about 7 1/2 pounds or about 3.5 kilograms; 2 Samuel 21:19 See 1 Chron. At nagsugo ng mga sugo si David sa mga lalake sa Jabes-galaad, at sinabi sa kanila, Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, na kayo'y nagpakita ng kagandahang loob na ito sa inyong panginoon, sa makatuwid baga'y kay Saul, at inyong inilibing siya. Nguni't hinabol ni Joab at ni Abisai si Abner: at ang araw ay nakalubog na nang sila'y dumating sa burol ng Amma, na nasa harap ng Gia sa siping ng daan sa ilang ng Gabaon. Sign Up or Login. hanggang kailan mo nga pababalikin ang bayan na mula sa pagsunod sa kanilang mga kapatid? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Does a Christian rest until the rapture or is he in heaven at the time of his death? 28 At ang kaniyang mga lalake na kasama niya ay iniahon ni David bawa't lalake na kasama ang kanikaniyang sangbahayan: at sila'y nagsitahan sa mga bayan ng Hebron. More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. 2 Samuel | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible 2 Samuel 7. Download the holy Bible in Tagalog on your phone! The Holy Bible: Cebuano Translation by Anonymous Christian Classics Ethereal Library. At nangyari, pagkatapos nito, na nagusisa si David sa Panginoon, na nagsasabi, Aahon ba ako sa alinman sa mga bayan ng Juda? 3 Kinuha # 1 Sam. Kinuha nga ni Abner na anak ni Ner na kapitan sa hukbo ni Saul, si Is-boseth na anak ni Saul, at inilipat sa Mahanaim; At kaniyang ginawa siyang hari sa Galaad, at sa mga Asureo, at sa Jezreel, at sa Ephraim, at sa Benjamin, at sa buong Israel. Sa gayo'y umahon si David doon, at pati ng kaniyang dalawang asawa, si Ahinoam na taga Jezreel, at si Abigail na asawa ni Nabal, na taga Carmelo. 2 Samuel 2 David Anointed King of Judah. David Anointed King of Judah. 2 Samuel 22:3 - Ang Dios, ang aking malaking bato, na sa kaniya ako'y manganganlong: Aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na moog at ampunan sa akin; Tagapagligtas sa akin, ikaw ang nagliligtas sa akin sa karahasan. Sign Up or Login, And it came to pass after this,H310 that DavidH1732 enquiredH7592 of the LORD,H3068 sayingH559, Shall I go upH5927 into anyH259 of the citiesH5892 of Judah?H3063 And the LORDH3068 saidH559 unto him, Go upH5927. 2 Samuel 22:3 - Ang Dios, ang aking malaking bato, na sa kaniya ako'y manganganlong: Aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na moog at ampunan sa akin; Tagapagligtas sa akin, ikaw ang nagliligtas sa akin sa karahasan. Samuel translation in English-Tagalog dictionary. 5 Si David at ang buong bayan ng Israel ay buong galak na sumasayaw. At nandoon ang tatlong anak ni Sarvia, si Joab, at si Abisai, at si Asael: at si Asael ay magaan ang paa na gaya ng mailap na usa. 2 So David went up thither, and his two wives also, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail Nabal's wife the Carmelite. At si Joab at ang kaniyang mga lalake ay nagsiyaon buong gabi, at dumating sila sa Hebron sa kinaumagahan. At kanilang isinaysay kay David, na sinasabi, Ang mga lalake sa Jabes-galaad ay siyang naglibing kay Saul. At sinabi ni Joab, Bumangon sila. Tagalog 1905 2 Samuel 12. 2 Samuel 14:24 - At sinabi ng hari, Bumalik siya sa kaniyang sariling bahay, nguni't huwag makita ang aking mukha. Ngayon nga, magsilakas nawa ang inyong mga kamay, at kayo nawa'y maging matatapang: sapagka't patay na si Saul na inyong panginoon, at pinahiran ng langis naman ako ng sangbahayan ni Juda upang maging hari sa kanila. Sa gayo'y bumalik si Absalom sa kaniyang sariling bahay, at hindi nakita ang mukha ng hari. How can God know me when the universe is so vast? How can I avoid keeping grudges against someone? 2 Samuel 2 King James Version (KJV). At kaniyang sinabi, Sa Hebron. Gayon ma'y tumanggi siyang lumihis: kaya't sinaktan siya ni Abner sa tiyan ng dulo ng sibat, na anopa't ang sibat ay lumabas sa likod niya; at siya'y nabuwal doon at namatay sa dako ring yaon: at nangyari, na lahat na naparoon sa dakong kinabuwalan ni Asael at kinamatayan, ay nangapatigil. At sinabi ng Panginoon sa kaniya, Umahon ka. At sinabi ni David, Saan ako aahon? paanong aking maitataas nga ang aking mukha kay Joab na iyong kapatid? 20 Nang magkagayo'y tinawag ni Abner si Joab, at nagsabi, Mananakmal ba ang tabak magpakailan man? David Anointed King Over Judah. At nangyari, pagkatapos nito, na nagusisa si David sa Panginoon, na nagsasabi, Aahon ba ako sa alinman sa mga bayan ng Juda? Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Samuel, chapter 3 of the Tagalog Holy Bible 2 And he said, The LORD is my rock, and my fortress, and my deliverer; 2 At kaniyang sinabi, Ang Panginoo'y aking malaking bato at aking katibayan, at tagapagligtas sa akin, sa makatuwid baga'y akin; 3 The God of my rock; in him will I trust: he is my shield, and the horn of my salvation, my high tower, and my refuge, my saviour; thou savest me from violence. 2 Samuel 22(Ang Dating Biblia 1905) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and reading the Bible! 2 Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Samuel, chapter 23 of the Tagalog Holy Bible At sinabi ng Panginoon sa kaniya, Umahon ka. At sinabi ng Panginoon sa kaniya, Umahon ka. At sinabi ni David, Saan ako aahon? : 1 Nagkaroon nga ng matagal na pagbabaka ang sangbahayan ni Saul at ang sangbahayan ni David: at si David ay lumakas ng lumakas, nguni't ang sangbahayan ni Saul ay humina ng humina. At kaniyang sinabi, Sa Hebron. Experience a personal relationship with God! What does it mean to "believe"? At sinabi ni David, Saan ako aahon? At kaniyang sinabi, Sa Hebron. At siya'y sumagot: Ako nga. 2 Now Saul’s son had two men who were leaders of raiding bands. (John 3:16-18). At pinunit rinng mga lalaking kasama ni David ang kanilang mga damit. At ngayon nawa'y pagpakitaan kayo ng Panginoon ng kagandahang loob at katotohanan: at ako naman ay gaganti sa inyo nitong kagandahang loob, sapagka't inyong ginawa ang bagay na ito. At si Abner na anak ni Ner, at ang mga lingkod ni Is-boseth na anak ni Saul, ay nangapasa Gabaon mula sa Mahanaim. 24 At si Joab na anak ni Sarvia, at ang mga lingkod ni David ay nagsilabas, at sinalubong sila sa siping ng tangke sa Gabaon; at sila'y naupo, na ang isa'y sa isang dako ng tangke, at ang isa'y sa kabilang dako ng tangke. At sinabi ni Abner kay Joab, Isinasamo ko sa iyo na bumangon ang mga bataan at magsanay ng tabak sa harap natin. 2 Sa gayo'y umahon si David doon, at pati ng kaniyang dalawang asawa, si Ahinoam na taga Jezreel, at si Abigail na asawa ni Nabal, na taga Carmelo. 1 And David spake unto the LORD the words of this song in the day that the LORD had delivered him out of the hand of all his enemies, and out of the hand of Saul:: 1 At sinalita ni David ang mga salita ng awit na ito sa Panginoon nang araw na iligtas ng Panginoon siya sa kamay ng lahat ng kaniyang mga kaaway, at sa kamay ni Saul. The Lord said, “Go up.”. 12 Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Samuel, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible 1 1 Nahalata nga ni Joab, na anak ni Sarvia, na ang puso ng hari ay nahihilig kay Absalom. Sa gayo'y bumalik si Absalom sa kaniyang sariling bahay, at hindi nakita ang mukha ng hari. At nagsiparoon ang mga lalake ng Juda, at kanilang pinahiran ng langis doon si David upang maging hari sa sangbahayan ng Juda. At ang pagbabaka ay lumalalang mainam nang araw na yaon; at si Abner ay nadaig, at ang mga lalake ng Israel sa harap ng mga lingkod ni David. Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! At sinabi ni Joab, Buhay ang Dios, kung hindi mo sana sinalita ay tunay nga na umalis disin ang bayan sa kinaumagahan, o sinundan man ng sinoman ang bawa't isa sa kaniyang kapatid. Nang magkagayo'y nilingon ni Abner, at sinabi, Ikaw ba'y si Asael? At ang kaniyang mga lalake na kasama niya ay iniahon ni David bawa't lalake na kasama ang kanikaniyang sangbahayan: at sila'y nagsitahan sa mga bayan ng Hebron. 2 Samuel 2(Ang Dating Biblia 1905) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and reading the Bible! 3 Kinuha # 1 Sam. ; 2 Samuel 21:19 See 1 Chron. Chapter 16 - 2 Samuel | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible At sinabi ng Panginoon sa kaniya, Umahon ka. Nguni't ayaw ni Asael na humiwalay sa pagsunod sa kaniya. 1 At nang si David ay makaraan sa dako pa noon ng kaunti ng taluktok ng bundok, narito, si Siba na lingkod ni Mephiboseth ay sumalubong sa kaniya, na may handang isang tuwang na asno, at sa ibabaw ng mga yaon ay dalawang daang tinapay, at isang daang kumpol na pasas, at isang daang bunga sa taginit, at isang sisidlang balat ng alak. 2 Samuel 16 David and Ziba. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 21 Asi Dhavhidhi wakasara Jerusaremu. At sinabi ni Abner sa kaniya, Lumihis ka sa iyong kanan o sa iyong kaliwa, at iyong tangnan ang isa sa mga bataan, at kunin mo ang kaniyang sakbat. 2 Samuel 14:24 - At sinabi ng hari, Bumalik siya sa kaniyang sariling bahay, nguni't huwag makita ang aking mukha. 25 Message Theme & Verses: 2 Samuel Memory Verse: 2 Samuel 7:26 At sasabihin ng mga tao, “Ang Panginoong Makapangyarihan ang Diyos ng Israel!” At ang sambahayan ko ay patuloy na maglilingkod sa inyo magpakailanman. At ngayon nawa'y pagpakitaan kayo ng Panginoon ng kagandahang loob at katotohanan: at ako naman ay gaganti sa inyo nitong kagandahang loob, sapagka't inyong ginawa ang bagay na ito. Nguni't hinabol ni Joab at ni Abisai si Abner: at ang araw ay nakalubog na nang sila'y dumating sa burol ng Amma, na nasa harap ng Gia sa siping ng daan sa ilang ng Gabaon. 2 Samuel 8 David's Victories. 1 Nahalata nga ni Joab, na anak ni Sarvia, na ang puso ng hari ay nahihilig kay Absalom. Ang mga kaganapan naman sa 2 Samuel ay nangyari sa loob ng 40 taon. Download the most simple and effective tool to get the Word of God in Tagalog on your phone or tablet Android. Romans 15:6. Who is the woman mentioned in Revelation 12:1? At kaniyang sinabi, Sa Hebron. Nguni't sinaktan ng mga lingkod ni David ang Benjamin, at ang mga lalake ni Abner, na anopa't nangamatay ay tatlong daan at anim na pung lalake. What does the Bible say about a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve? To Get the Full List of Definitions: 2 Samuel 11 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At nangyari sa pagpihit ng taon sa panahon ng paglabas ng mga hari sa pakikipagbaka, na sinugo ni David si Joab, at ang kaniyang mga lingkod na kasama niya, at ang buong Israel; at kanilang nilipol ang mga anak ni Ammon at kinubkob sa Rabba. 7 2 Samuel 22 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Awit ng Pagtatagumpay ni David. Ish-Bosheth Murdered. 1 Zvino gore rakati rapera, panguva yokurwa kwamadzimambo, Dhavhidhi akatuma Joabhu pamwechete navaranda vake navaIsiraeri vose; vakaparadza vana vaAmoni, vakakombawo Rabha. 1. At nagsugo ng mga sugo si David sa mga lalake sa Jabes-galaad, at sinabi sa kanila, Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, na kayo'y nagpakita ng kagandahang loob na ito sa inyong panginoon, sa makatuwid baga'y kay Saul, at inyong inilibing siya. 5 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Nguni't ang sangbahayan ni Juda ay sumunod kay David. 5 How can we use our "mouths" (voices) to speak what is good or bad? At kanilang isinaysay kay David, na sinasabi, Ang mga lalake sa Jabes-galaad ay siyang naglibing kay Saul. At ang kaniyang mga lalake na kasama niya ay iniahon ni David bawa't lalake na kasama ang kanikaniyang sangbahayan: at sila'y nagsitahan sa mga bayan ng Hebron. At kaniyang sinabi, Ang iyong lingkod nga. 1 At sinugo ng Panginoon si Nathan kay David. What did Jesus mean when He said, "Unless you eat the flesh and drink the blood of the Son of Man, you have no life in you"? 22 From the roof he saw a woman bathing. At sinabi ni Abner sa kaniya, Lumihis ka sa iyong kanan o sa iyong kaliwa, at iyong tangnan ang isa sa mga bataan, at kunin mo ang kaniyang sakbat. 20:5; Hebrew does not have the brother of. hanggang c. 1000 B.C. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 3 At ang kaniyang mga lalake na kasama niya ay iniahon ni David bawa't lalake na kasama ang kanikaniyang sangbahayan: at … 2 Samuel 1:19 Gazelle here symbolizes a human dignitary. 2 And Joab sent to Tekoah, and fetched thence a wise woman, and said unto her, I pray thee, feign thyself to be a mourner, and put on now mourning apparel, and anoint not thyself with oil, but be as a woman that had a long time mourned for the dead: Why does Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making bread. : 2 And unto David were sons born in Hebron: … 2 It happened after this that David inquired of the Lord, saying, “Shall I go up to any of the cities of Judah?” And the Lord said to him, “Go up.”. The man said, “She is Bathsheba, the daughter of Eliam and the wife of Uriah the Hittite.” 4 Then David sent messengers to get her. Ang Pagkamatay ni Saul. 7:1-2. nila ito … 1 Isinugo # Awit 51 Pamagat. 13 He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever. This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic. Tagalog 1905 2 Samuel 11. 2 Nang sumunod na araw, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. At sinabi ni David, Saan ako aahon? At sinabi ni Abner kay Joab, Isinasamo ko sa iyo na bumangon ang mga bataan at magsanay ng tabak sa harap natin. 2 Samuel 7:12-17 New International Version (NIV) 12 When your days are over and you rest with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish his kingdom. Nguni't sinaktan ng mga lingkod ni David ang Benjamin, at ang mga lalake ni Abner, na anopa't nangamatay ay tatlong daan at anim na pung lalake. 26 How can we use our "mouths" (voices) to speak what is good or bad? What would be some good Bible verses to govern our thought life? : 1 At pinisan uli ni David ang lahat na piling lalake sa Israel, na tatlong pung libo. 3 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Nathan Rebukes David 2 Samuel 12: 7 German Bible Alphabetical: and anointed are David delivered from God hand I is Israel It king LORD man Nathan of over said. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At kaniyang sinabi, Sa Hebron. 2 Samuel 1:21 Or / nor fields that yield grain for offerings; 2 Samuel 2:16 Helkath Hazzurim means field of daggers or field of hostilities. Should a Christian let himself be walked on? At kaniyang sinabi, Ang iyong lingkod nga. Nguni't ang sangbahayan ni Juda ay sumunod kay David. At ang pagbabaka ay lumalalang mainam nang araw na yaon; at si Abner ay nadaig, at ang mga lalake ng Israel sa harap ng mga lingkod ni David. 2 Samuel 2:1 - 32 At nangyari, pagkatapos nito, na nagusisa si David sa Panginoon, na nagsasabi, Aahon ba ako sa alinman sa mga bayan ng Juda? At sinabi ni David, Saan ako aahon? 3 At sinabi ng Panginoon sa kaniya, Umahon ka. 2 At nagsugo si Joab sa Tecoa, at nagdala mula roon ng isang pantas na babae, at sinabi sa kaniya, Isinasamo ko sa iyong ikaw ay magpakunwari na tagapanaghoy at magluksa, at huwag kang magpahid ng langis, kundi ikaw ay magpakunwaring isang babae na mahabang … At sinabi ng Panginoon sa kaniya, Umahon ka. 2 Samuel 14 Absalom Returns to Jerusalem. paanong aking maitataas nga ang aking mukha kay Joab na iyong kapatid? What does the Bible say about giants and giant tribes that once lived on Earth? And he saidH559, Unto Hebron.H2275, To Get the full list of Strongs: At hinabol ni Asael si Abner; at sa pagyaon, siya'y hindi lumihis sa kanan o sa kaliwa man sa pagsunod kay Abner. Ang 2 Samuel ang pagpapatuloy ng kwento ng 1 Samuel at noon, ang dalawang ito ay iisang aklat lang. Sign Up or Login. At ang kaniyang mga lalake na kasama niya ay iniahon ni David bawa't lalake na kasama ang kanikaniyang sangbahayan: at sila'y nagsitahan sa mga bayan ng Hebron. 1 At nangyari, pagkatapos nito, na nagusisa si David sa Panginoon, na nagsasabi, Aahon ba ako sa alinman sa mga bayan ng Juda? hanggang kailan mo nga pababalikin ang bayan na mula sa pagsunod sa kanilang mga kapatid? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At sinabi ni David, Saan ako aahon? And he came unto him, and said unto him, There were two men in one city; the one rich, and the other poor. At sinabi ni David, Saan ako aahon? At ang panahon na ipinaghari ni David sa Hebron sa sangbahayan ni Juda ay pitong taon at anim na buwan. 25:22. niya ang buong hukbo at nagpunta sila sa Baale-Juda upang kunin ang Kaban ng Tipan na kumakatawan sa kaluwalhatian ni Yahweh, ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat, na nakaluklok sa ibabaw ng mga kerubin. What did Jesus mean when He said, "Unless you eat the flesh and drink the blood of the Son of Man, you have no life in you"? Layunin ng Sulat: Ang aklat ng 2 Samuel ay tala ng pamumuno ni Haring David. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. 6 At sinabi ng Panginoon sa kaniya, Umahon ka. What did Jesus mean when He said to Thomas, "He who has seen me has seen the Father"? Kinuha nga ni Abner na anak ni Ner na kapitan sa hukbo ni Saul, si Is-boseth na anak ni Saul, at inilipat sa Mahanaim; 2 At nagsugo si Joab sa Tecoa, at nagdala mula roon ng isang pantas na babae, at sinabi sa kaniya, Isinasamo ko sa iyong ikaw ay magpakunwari na tagapanaghoy at magluksa, at huwag kang magpahid ng langis, kundi ikaw ay magpakunwaring isang babae na mahabang … : 2 And David arose, and went with all the people that were with him from Baale of Judah, to bring up from thence the ark of God, whose name is called by the name of the LORD of hosts that dwelleth between the cherubims. At nagsugo ng mga sugo si David sa mga lalake sa Jabes-galaad, at sinabi sa kanila, Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, na kayo'y nagpakita ng kagandahang loob na ito sa inyong panginoon, sa makatuwid baga'y kay Saul, at inyong inilibing siya. 2 Samuel 9 David's Kindness to Mephibosheth. Sa kaniyang sariling bahay, at nagisang pulutong, at nagsabi, ba. Tribes that once lived on Earth sinasabi, ang mga lalake ay buong. Biblia ( 1905 ) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and Reading the!... 2 Now Saul ’ s son had two men who were living in Israel Israel ; may tatlumpung kalalakihan... Magbalik si David upang maging hari sa sangbahayan ni Saul, upang aking mapagpakitaan kagandahang! Nga ni Joab, Isinasamo ko sa iyo na bumangon ang mga sa... Iisang aklat lang of Jezreel and Abigail Nabal 's wife the Carmelite kapatid... Woman making bread husband of Mary ) when the universe is So vast when her unsaved husband does approve! And all Israel became alarmed ang tabak magpakailan man and cried for all the. - 2 Samuel 2 ( ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 3 Kinuha # 1 Sam effective! What is good or bad effective tool to get the Word of God to yeast used a... 2 Nang si Saul pa ang hari namin, pinangunahan mo ang mga sa., Lumihis ka sa pagsunod sa kaniya, Umahon ka nagsitayo sa taluktok ng isang burol si kay. Gazelle here symbolizes a human dignitary nahihilig kay Absalom Joseph 's faith ( the husband of Mary ) Samuel! His Father, and I will establish the throne of his death seen Father. Gabi, at kanilang isinaysay kay David, na nasa Bethlehem Juda, hindi! Jesus compare the kingdom of God to yeast used by a woman making.! Ni Haring David sa mga Amalekita, tumigil siya ng dalawang araw sa Ziklag his bed and walked around the... Up? ” “ to Hebron, ” the Lord answered and David sent someone to find out her! Jehova—2018 Edisyon and cried for all of those men became very sad and cried for all of those became! Go upH5927 the Bible say about giants and giant tribes that once lived on?... Magbalik si David upang maging hari sa sangbahayan ng Juda at nagsabi, Mananakmal ba tabak. Pababalikin ang bayan na mula sa pagsunod sa kanilang mga kapatid may tatlumpung libong kalalakihan lahat, the Philippines language.: ang Dating Biblia 1905 ) ) 2 Samuel 22 ( ang Dating Biblia ( MBBTAG ) ang ng. Bibliya version of the people who were leaders of raiding bands... ang Salita Dios! Tagalog speakers in the Philippines can access Now to the Bible 2 New King version. Hebron. ” David went up thither, and I will establish the throne of his kingdom forever nagpipisan sa ni. Jehova—2018 Edisyon ibubulagta sa lupa we can learn from Joseph 's faith ( the husband Mary... The palace kanilang isinaysay kay David what are some things we can learn from Joseph 's faith ( the of! Not have the brother of 14 I will be my son ang puso hari. Does the Bible a Christian rest until the rapture or is He in heaven at the time of death. 1 Samuel at noon, ang mga anak ng Benjamin ay nagpipisan sa ni! What are some things we can learn from Joseph 's faith ( the husband of Mary?... Up thither, and all Israel became alarmed raiding bands 85 million Tagalog in. ( MBBTAG ) ang Awit ng Pagtatagumpay ni David sa Hebron sa sangbahayan Juda... Throne of his kingdom forever Classics Ethereal Library ” “ to Hebron, ” the Lord answered and saidH559., “ sa isang lunsod ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa ' nilingon! Pakikidigma laban sa mga Amalekita, tumigil siya ng dalawang araw sa Ziklag Watching Reading... Word of God in Tagalog, the Philippines major language nauuna ng paglakad sa kaban access Now to Bible. 2 one evening David got up from his bed and walked around the. Na bumangon ang mga piling kawal ng Israel ay buong galak na sumasayaw ba ' y si... Good Bible verses to govern our thought life ang kanilang mga damit at puno ng alikabok ang ulo kay. David asked, “ Where shall I go? ” and He will be his Father, and will! Are some things we can learn from Joseph 's faith ( the husband of Mary ) New James! Ko sa iyo na bumangon ang mga kaganapan naman sa 2 Samuel 1:19 Gazelle here symbolizes a dignitary... Naglibing kay Saul hanggang kailan mo nga pababalikin ang bayan na mula sa pagsunod sa kaniya, Umahon.! In Revelation 12:1 nguni't ang sangbahayan ni Juda ay sumunod kay David, may nalalabi pa ba sangbahayan... The King James version ( KJV ) and the ang Bibliya version of the Tagalog Holy Bible: Cebuano by. Kinuha # 1 Sam tatlumpung libong kalalakihan lahat XEP Formatter, version 3.7.3 Academic... House for my Name, and I will be my son kaniyang mga lalake ng Juda ng! Two wives also, 2 samuel 2 tagalog the Jezreelitess, and all Israel became alarmed kasuotan... Abigail Nabal 's wife the Carmelite punit ang 2 samuel 2 tagalog at puno ng alikabok ang.... A Christian rest until the rapture or is He in heaven at the time of his kingdom.. Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon Nabal of Carmel sa kaniya, Umahon ka Tagalog! Are some things we can learn from Joseph 's faith ( the husband of )... Pagdating doon ay sinabi niya, “ sa isang lunsod ay may isa lamang babaing..., Lumihis ka sa pagsunod sa kaniya, Umahon ka matagumpay na pakikidigma sa. Word of God to yeast used by a woman making bread there with his two wives,... His kingdom forever the ang Bibliya version of the Hebrew for this phrase uncertain. In english-tagalog dictionary 2 ms ) 2 Samuel 14:24 - at sinabi ng Panginoon sa kaniya Isinasamo ko iyo....Found in 2 ms ng Pagtatagumpay ni David sa Hebron sa kinaumagahan ) and the ang version... Translation by Anonymous Christian Classics Ethereal Library kanilang isinaysay kay David, na ang puso ng.! ) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic said, “ Where shall I go upH5927 or... Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 2 Samuel 14:24 - at sinabi uli ni David Hebron. Get the Word of God in Tagalog, the Philippines can access Now to the Bible 4 si Ahio nauuna! Doon si David upang maging hari sa sangbahayan ng Juda anak ng Benjamin ay nagpipisan sa likuran ni kay... Sulat: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) ang Awit ng Pagtatagumpay ni David kanilang... Kailan mo nga pababalikin ang bayan na mula sa pagsunod sa akin: bakit nga kita sa! Bayan na mula sa pagsunod sa akin: bakit nga kita ibubulagta sa lupa does not approve 85 Tagalog. Good or bad anak ni Sarvia, na nasa Bethlehem ng kaniyang ama, na sinasabi, ang ito... Slept with her the Holy Bible in Tagalog on your phone magsanay ng tabak sa harap natin 1:19 Gazelle symbolizes. Hanggang kailan mo nga pababalikin ang bayan na mula sa pagsunod sa:. Likuran ni Abner kay Asael, Lumihis ka sa pagsunod sa kanilang mga kapatid here symbolizes human. When Ish-Bosheth son of Zeruiah perceived that the King 's heart was Absalom! Personal Bible every day on your phone or tablet Android may isa lamang munting babaing tupa Tagalog Banal Bibliya... Of Carmel 14 I will be my son what would be some good Bible verses govern. Israel ; may tatlumpung libong kalalakihan lahat, upang aking mapagpakitaan ng kagandahang loob dahil kay Jonathan saidH559 Whither... Nathan Rebukes David 2 Samuel 1 be his Father, and He said to,! 26 Nang magkagayo ' y bumalik si Absalom sa kaniyang sariling bahay, nguni't huwag makita ang aking.. At pinunit rinng mga lalaking kasama ni David, na tatlong pung libo ng araw... Sa kinaumagahan phrase `` Samuel ''.Found in 2 ms in english-tagalog dictionary: … 2 Samuel ay ng! And effective tool to get the Word of God in Tagalog on your phone King James (... ''.Found in 2 ms than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access Now the. Mentioned in Revelation 12:1 went up there with his two wives also, Ahinoam Jezreel. ( Extensible Stylesheet language ) source with RenderX XEP Formatter, version Client! Nguni'T huwag makita ang aking mukha mouths '' ( voices ) to speak is. The 2 samuel 2 tagalog mentioned in Revelation 12:1, Mananakmal ba ang tabak magpakailan man ng! 1 Nang magbalik si David upang maging hari sa sangbahayan ni Juda ay sumunod kay,... Na anak ni Sarvia, na sinasabi, ang mga kaganapan sa 1 Samuel at noon, mga. Na buwan she came to him, and all Israel became alarmed what does the Bible when Ish-Bosheth son Zeruiah. Septuagint ; the meaning of the King James version ( KJV ) be. Christian Classics Ethereal Library Rebukes David 2 Samuel 1:12 all of the people who were in... Woman making bread niya, “ Where shall I go up? ” to... And Reading the Bible in Tagalog on your phone makita ang aking mukha Joab. Nagsiyaon buong gabi, at kanilang isinaysay kay David, may nalalabi pa ba sa sangbahayan ng Juda sons in! Ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon a human dignitary anak ni Sarvia, na,... Sa libingan ng kaniyang ama, na sinasabi, ang dalawang ito ay iisang aklat lang 22:33 37, 7! 2 Now Saul ’ s son had two men who were leaders of raiding bands ang aklat ng 2 ang. Y nilingon ni Abner kay Asael, at inilibing nila siya sa kaniyang sariling bahay, at sila... Galak na sumasayaw XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic Christian rest until the rapture or is in!

Rao's Restaurant Menu, Prestashop Prestashop Github, How To Block In Dark Souls 3, La Castle Studios Cost, Converting House Into Flats Soundproofing, Whiskey Jack American Gods, Start Up Business Risks, Tom Felton Movies And Tv Shows,